Działy

wykonamy każdy wzór styropianowych elementów elewacyjnych w każdym wymiarze oraz każdej skali – termin realizacji nie przekracza 14 dni, w ramach których odtwarzamy gzymsy przy renowacjach kamienic lub na indywidualne zlecenia klientów lub architektów.

gzymsy elewacyjne

GZYMSY

Styropianowe elewacyjne pełnią rolę dekoracyjną stanowią zamknięcie kompozycyjne elewacji (gzyms wieńczący), akcentują podziały poziome ściany (gzyms międzykondygnacyjny) lub poszczególne jej elementy (np. gzyms nadokienny).

LISTWY

Styropianowe elewacyjne pełnią rolę dekoracyjną wokół okien.

listwy elewacyjne
podokiennik

PODPARAPETNIKI

Gzymsy podokienne styropianowe elewacyjne umieszczone pod parapetem chronią elewację przed ściekającą wodą i nadają oknom oryginalny kształt.

NADOKIENNIKI

Gzymsy nadokienne styropianowe elewacyjne umieszczone nad oknem. Podkreślają elegancję elewacje.

nadokiennk
zabudowa rolet

ZABUDOWA ROLET

Stosujemy w celu zakrycia wystających skrzynek rolet okiennych nadając oknom elegancki wygląd. Poza specjalnie przygotowaną kolekcją zabudowy rolet wykonujemy również ze wszystkich wzorów gzymsów, podparapetników i nadokienników.

ZWORNIKI

Styropianowe elewacyjne umieszczamy nad oknem w środkowej części. Najlepszy efekt dają w połączeniu z listwą elewacyjną.

zwornik
głowice

KOLUMNY

Pionowa podpora architektoniczna. Równocześnie dzięki plastycznemu opracowaniu jej części składowych BAZY i GŁOWICY pełni funkcję dekoracyjną:

  • GŁOWICA – górna część kolumny,
  • BAZA – dolna część kolumny.

PILASTRY

Element architektoniczny w formie płaskiego filara nieznacznie występującego przed lico ściany. Pełni on zarówno funkcję konstrukcyjną, jak też dekoracyjną Może stanowić część obramienia otworów okiennych, drzwiowych lub bramnych. Podobnie jak kolumna składa się z głowicy gładkiego lub kanelowanego trzonu oraz bazy.

pilastry
bonie elewacyjne

BONIE

Styropianowe elewacyjne narożne umieszczane na rogach budynku tej samej wielkości lub przemiennie, jak i bonie pasmowe umieszczane na całej długości ściany.

NAPISY I LOGA

Służące do celów marketingowych i technicznych.

logo max bud
Zasada montażu

Montaż styropianowych elementów elewacyjnych – sztukaterii elewacyjnej dzięki ich niewielkiej masie możliwy jest za pomocą dowolnego kleju do systemów ociepleń.

Spoinowanie połączeń pomiędzy poszczególnymi odcinkami listew, gzymsów itp. należy wykonać na zasadzie fugi z zachowaniem 3-4 mm przerwy. W powstałą szczelinę wciskamy elastyczny klej (w oznaczeniu flex). Ze względu na możliwy skurcz masy klejowej zaleca się poprawienie spoinowania po upływie 24h. W celu uzyskania podobnej struktury należy spoinę „zatopować” pędzlem. Element jest gotowy do malowania.

Zobacz jak wygląda nasz schemat produktu.